hrKrasiński

10 tekstów – auto­rem jest hrKra­siński.

"Dziewięć pieczęci”

W mroźnym przed­sion­ku nieba
nic nie ma, prócz wichrów

ocze­kiwa­nie, bez winy,
bez przyczy­ny, pokutnie
cicho, kołat­ka u bram zastygła
jak dziewięć pieczęci
dni nies­pie­szne i dni nieskończone
przerwane
choć ich był początek...

dziewięć pieczęci do raju
skruszo­nych zostanie,
oto jas­ność sil­niej­sza niż Słońce
og­rze­je –

już więcej nie trzeba
wy­puściły mat­czy­ne ręce.

7/8.II. 2012 r.
- do cyk­lu "Zmęczenie" 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 9 lutego 2012, 20:59

***

Pośród pia­chu i w spiekocie
Leżysz so­bie mały Etiopie,
Twe oczy zak­ry­te robactwem
Nie marzą o niczem.
Twe dłonie szkielecie
Suną po ku­bek z pi­ciem ?
Nie... to mnie się wydaje,
To tyl­ko piach osunął się spod nich,
Twe życie - uszło z głodem przecie,
Ty leżysz na pia­chu - po­walo­ny głodem.

11.I.1993r.. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 stycznia 2012, 12:55

"Rozmowa"

- Ty­le już masz z cza­su mego
w dłoni,
- ty­le spraw...
- już nie wiem czy ukryję
resztki tajemnic
- [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 stycznia 2012, 18:44

***

Spłoniesz tyl­ko wtedy
gdy twe ciało splotą wieńce
po­całunków mężczyzny
śmiałych,
i zap­ragniesz więcej
cze­kać będziesz
natchniona,
na laury słów
u twe­go czoła -
sprag­niona, nieskromna...

i jas­na będziesz,
od je­go słońca...

23.VIII. 2009r. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 stycznia 2012, 15:14

***

W su­kien­ce czer­wo­nej, czerwonej
przybędziesz do mnie, przybędziesz
wy­ciągniesz ku mnie swe ręce
i pier­wsze słowa wypowiesz
a może przy­tulisz się
lub iść na spa­cer zechcesz,
pros­to w wiosen­ne słońce.
W su­kien­ce czer­wo­nej, czerwonej
pójdziesz ze mną ku dniom
prze­pięknym, ku słowom
ze źródła czystego...
i wte­dy będę lepszy
przez Ciebie.

- Chrześni­cy Zosi
7.IV.2000. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 stycznia 2012, 14:47

"Piwo"

Myśli nad­chodzące­go wieczoru
w złotym posmaku
kojące­go płynu
wspo­minają dob­re chwile,
za­gubieni szu­kają też w nim,
więcej, niż zadowolenia
i cieszą spoj­rze­nia obcych,
w zapadającym
oczekiwaniu
na koniec
i początek,
myśli uciekają przed złem
w złotym posmaku
kojące­go płynu.

16.VII.'99. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 stycznia 2012, 19:47

"Katyń II"

Miano pa­miętne, przeklęte
przy­ciągnęło ku swym drzewom,
krzyżom białym z brzóz
ko­lej­ny pochód, cichy tłum,
w ciszy
w której ptaków śpiew
roz­brzmiewa w leśnej głuszy,
na wiosnę tam
pol­ski urósł kwiatów łan
z krwawą barwą pamięci...
kwiecień ta­jem­nicą się plecie.

10.IV. 2010r.
- pa­mięci Pre­zyden­ta RP
oraz wszys­tkich ofiar ka­tas­tro­fy samolotu
pod Smoleńskiem. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 stycznia 2012, 11:53

"Katyń"

Wciąż pat­rzę na ten las
Ziele­nią wspom­nień żywy,
Gdzie na każdym drzewie
Wy­ryte brzmi hasło
NIE ZABIJAJ!
Wbi­te mie­cza­mi stoją krzyże,
Widziałem ich ra­ny krwa­wiące -
Ich ra­miona konające,
Pod la­su niebem
I woła Charków:
NIE ZABIJAJ!
I woła Ostaszków:
NIE ZABIJAJ!
Nikt ich nie usłyszał...
Cichy jest Ka­tyń we mgle.

3.III. 1994r.
- Rodzi­nom Katyńskim 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 stycznia 2012, 12:01

***

Z mi­nuty na mi­nutę z tłumu zniknęło kil­ka okrzyków,
Od­dechów, wes­tchnień, w mro­zie zatrzymanych
W świ­cie zmie­rzch, sa­mot­ność godzin czarnych,
Mgły gęstej łka­nie ze zburzo­nych murów

I słów zakłama­nych, które zagłuszyły modlitwę....

Tu Oni, a przed nimi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 stycznia 2012, 13:33

"Przez pryzmat"

W kolorach
ob­no­simy stra­ty uczuć
mając nadzieję poz­nać je
od nowa.
W kolorach
odbijamy
nasze niespełnienia
ocze­kując pa­ru słów
tyl­ko dla siebie...
W kolorach
wyłania się tęcza na niebie
dla wszystkich...

9..VI.'99 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 stycznia 2012, 20:02
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hrKrasiński

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność